Porady po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji osobiście lub pod nr tel.
32 724 73 38PORADNIA KARDIOLOGICZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
dr n. med. Adrianna Szmagała
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Kardiolog

lek.med. Andrzej Mazur
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Kardiolog

dr n. med. Blandyna Karwot
Specjalista Pediatra
Specjalista Kardiolog (dziecięcy)

lek. med. Grzegorz Wolniaczyk
Specjalista Kardiolog

lek. med. Beata Nowak
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog

dr n.med. Anna Obersztyn-Zawiślan
Specjalista kardiolog (dziecięcy)
Specjalista Pediatra

lek. med. Anna Szady
Specjalista Kardiolog

lek. med. Patryk Hyła
Specjalista chorób wewnętrznych.
Specjalista kardiolog.Poradnia czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38

PORADNIA NEUROLOGICZNA

budynek od strony Al. Wojska Polskiego

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Aleksander Skrzypczak
Specjalista Neurolog
Specjalista Medycyny Ogólnej

lek. med. Ewa Domańska-Kowalska
Specjalista Neurolog

NOWOŚĆ - Leczenie migreny przewlekłej
Nowoczesna metoda leczenia migreny toksyną botulinową – zabieg poprzedza konsultacja z lekarzem, który będzie go wykonywał – polega na podaniu iniekcyjnym botuliny w wybrane partie mięśni, które w ten sposób są blokowane i rozluźniane.

WIĘCEJ


PORADNIA DIABETOLOGICZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)W poradni przyjmuje:
dr n. med. Dariusz Karasek
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Diabetolog
tel. 32 722 90 90


lek. med. Grzegorz Wolniaczyk
Specjalista Diabetolog
tel. 32 724 73 38

PORADNIA UROLOGICZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 722 90 90W poradni przyjmuje:
dr n. med. Ryszard Zbroński
Specjalista Urolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 722 90 90


PORADNIA ORTOPEDYCZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Grzegorz Suchy
Specjalista Ortopeda
Traumatolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38


W poradni przyjmuje:
dr Mariusz Puszkarz
Specjalista Ortopeda
Traumatolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38


PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
dr hab. med. Marek Olakowski
Specjalista gastroenterologii i chirurgii

Leczenie chorób:
- przełyku: trudności w połykaniu, refluks, zwężenia, nowotwory
- żołądka: dyspepsja, wrzody, rak żołądka
- jelit: zapalenia, polipy, raj jelita grubego
- pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych: kamienie, zwężenia
- wątroby; torbiele, guzy
- trzustki: torbiele, przewlekłe zapalenie, rak trzustki

Doc. Olakowski od 1990r. pracuje w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14.

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Ireneusz Krawczyk
Specjalista Neurochirurg
Specjalista Neurotraumatolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38


PORADNIA CHIRURGICZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38Od 24.05.2022 w poradni przyjmuje:
dr n. med. Błażej Szady
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Leczenie chorób:
- żołądka: zwężenia powrzodowe odźwiernika, rak żołądka
- jelit: zapalenia, polipy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, nowotwory jelita cienkiego
- kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
- wątroby: pierwotne i wtórne zmiany nowotworowe
- tarczycy: wole, nowotwory
- przepukliny brzuszne, wznowy przepuklin.

Dr Błażej Szady pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala w Tychach, ul. Edukacji 102.

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Elżbieta Kuballa
lek. med. Zuzanna Cebo

Informacje w Rejestracji, tel. 32 724 73 38

PSYCHOLOG

nowy budynek, na końcu parkingu
(wjazd od strony Al. Wojska Polskiego)

tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
mgr Izabela Derska

POMOC PSYCHOLOGICZNA:
• konsultacje
• porady
• wsparcie
• problemy emocjonalne
• zaburzenia depresyjne
• zaburzenia lękowe
• nerwice
• trudności w relacjach z dzieckiem, ze współmałżonkiem, rodzicami, w pracy
• osoby doświadczające przemocy
• osoby uzależnione od środków psychoaktywnych
• osoby żyjące z osobami uzależnionymi od ww. środków

tel. 32 724 73 38

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻYLekarz przyjmujący:
lek. med. Paweł Warchałowski
certyfikowany lekarz medycyny sportowej - PTMS nr 1124

Poradnia Medycyny Sportowej dla dzieci i młodzieży jest adresowana do stowarzyszeń i klubów sportowych oraz szkół i klas o profilu sportowym. Dotyczy osób uprawiających sport lub zamierzających uprawiać w ramach wymienionych organizacji.

Ze świadczeń udzielanych w poradni mogą korzystać dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz zawodnicy pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Konsultacja obejmuje: badanie ogólne, morfologię i EKG spoczynkowe.

W poradni wydawane są orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej (orzecznictwo kwalifikacyjne).


Rejestracja: 32 722 90 90 wew. 1

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH ORAZ LECZENIA OTYŁOŚCIŚwiadczeń udziela:
lek.med. Anna Szady
specjalista kardiolog
specjalista leczenia otyłości (obesitolog)
specjalista lipidolog.


Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, certyfikowany członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Poradnia Chorób Metabolicznych zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych:
  • otyłości,
  • zespołu metabolicznego,
  • zaburzeń przemian lipidów, w tym: hipercholesterolemii, hipertrójglicerydemii, dyslipidemii aterogennej, hiperlipiemii mieszanych, hipercholesterolemii rodzinnej (FH).
  • niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby,
  • towarzyszących im chorób układu krążenia (nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, miażdżycy i niewydolności serca)

W rzeczywistości często te choroby współistnieją i wymagają leczenia w kilku poradniach specjalistycznych. W Poradni chorób metabolicznych pacjenci uzyskują kompleksową poradę w jednym miejscu.


Rejestracja: 32 724 73 38 wew. 3