W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy informujemy, że Medycyna Pracy Przychodni „Na Rondzie” będzie wykonywała badania zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zawartymi w w/w rozporządzeniu


Poradnia czynna w godzinach

Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:00
Czwartek 7:30 – 16:00
Piątek 7:30 – 15:00

tel. 32 72 31 893

medycyna pracy

W poradni przyjmuje:
 • lek. med. Roman Strzeżyk
  lekarz chorób wewnętrznych
  specjalista medycyny pracy

separator

Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Badania wykonywane są na podstawie skierowania z zakładu pracy.

Kontrola stanu zdrowia odbywa się w ciągu jednego dnia i kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla pracownika i pracodawcy.

separator

PONADTO W PORADNI MEDYCYNY PRACY WYKONYWANE SĄ BADANIA:
 • badania sanitarno - epidemiologiczne („książeczki zdrowia”)
 • badania kierowców: badania na prawo jazdy wszystkich kategorii
 • badania na świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców
 • badania osób posiadających lub posługujących się bronią
 • badania dla pracowników ochrony z licencją
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • badania uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
separator

Podpisujemy umowy z zakładami pracy

separator

tel. 32 72 31 893