Porady po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji osobiście lub pod nr tel.
32 724 73 38PORADNIA KARDIOLOGICZNA
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
dr n. med. Adrianna Szmagała
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Kardiolog

lek.med. Andrzej Mazur
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Kardiolog

dr n. med. Blandyna Karwot
Specjalista Pediatra
Specjalista Kardiolog (dziecięcy)

lek. med. Grzegorz Wolniaczyk
Specjalista Kardiolog

lek. med. Beata Nowak-Jeż
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog

dr n.med. Anna Obersztyn-Zawiślan
Specjalista kardiolog (dziecięcy)
Specjalista PediatraPoradnia czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38

PORADNIA NEUROLOGICZNA
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Aleksander Skrzypczak
Specjalista Neurolog
Specjalista Medycyny Ogólnej

lek. med. Ewa Domańska-Kowalska
Specjalista Neurolog

NOWOŚĆ - Leczenie migreny przewlekłej
Nowoczesna metoda leczenia migreny toksyną botulinową – zabieg poprzedza konsultacja z lekarzem, który będzie go wykonywał – polega na podaniu iniekcyjnym botuliny w wybrane partie mięśni, które w ten sposób są blokowane i rozluźniane.

WIĘCEJ


PORADNIA DIABETOLOGICZNAW poradni przyjmuje:
dr n. med. Dariusz Karasek
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Diabetolog
tel. 32 722 90 90


lek. med. Grzegorz Wolniaczyk
Specjalista Diabetolog
tel. 32 724 73 38

PORADNIA UROLOGICZNA
tel. 32 722 90 90W poradni przyjmuje:
dr n. med. Ryszard Zbroński
Specjalista Urolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 722 90 90


PORADNIA ORTOPEDYCZNA
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Grzegorz Suchy
Specjalista Ortopeda
Traumatolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38


W poradni przyjmuje:
dr Mariusz Puszkarz
Specjalista Ortopeda
Traumatolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38


PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
dr hab. med. Marek Olakowski
Specjalista gastroenterologii i chirurgii

Leczenie chorób:
- przełyku: trudności w połykaniu, refluks, zwężenia, nowotwory
- żołądka: dyspepsja, wrzody, rak żołądka
- jelit: zapalenia, polipy, raj jelita grubego
- pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych: kamienie, zwężenia
- wątroby; torbiele, guzy
- trzustki: torbiele, przewlekłe zapalenie, rak trzustki

Doc. Olakowski od 1990r. pracuje w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14.

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Ireneusz Krawczyk
Specjalista Neurochirurg
Specjalista Neurotraumatolog

Czynna: informacja w Rejestracji, tel. 32 724 73 38


PORADNIA CHIRURGICZNA
tel. 32 722 90 90W poradni przyjmuje:
lek. med. Krzysztof Pośpiech

Poniedziałki i środy.

Informacje w Rejestracji, tel. 32 722 90 90


PORADNIA PSYCHIATRYCZNA
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
lek. med. Elżbieta Kuballa
lek. med. Zuzanna Cebo

Informacje w Rejestracji, tel. 32 724 73 38

PSYCHOLOG
tel. 32 724 73 38W poradni przyjmuje:
mgr Izabela Derska

POMOC PSYCHOLOGICZNA:
• konsultacje
• porady
• wsparcie
• problemy emocjonalne
• zaburzenia depresyjne
• zaburzenia lękowe
• nerwice
• trudności w relacjach z dzieckiem, ze współmałżonkiem, rodzicami, w pracy
• osoby doświadczające przemocy
• osoby uzależnione od środków psychoaktywnych
• osoby żyjące z osobami uzależnionymi od ww. środków

tel. 32 724 73 38

NZOZ Na Rondzie

Szanowni Pacjenci!

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zmiany obowiązujące w Naszej Przychodni od 16.09.2019 r.:

 1. Pacjenci przyjmowani będą na wyznaczoną godzinę po uprzedniej rejestracji: osobistej, telefonicznej lub przez osoby trzecie:
  • osobiście – pacjent ma obowiązek okazania dowodu tożsamości oraz otrzymuje kartkę z informacją o terminie i godzinie wizyty;
  • telefonicznie – pacjent otrzyma informację o terminie i godzinie wizyty, po przybyciu do przychodni należy zgłosić się do rejestracji celem potwierdzenia wizyty;
 2. Umawiamy pacjentów co 10 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta. W okresie wzmożonych zachorowań czas wizyty może ulec zmianie.
 3. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki, przez lekarza wskazanego przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!
 4. W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Recepty wystawiane w związku z leczeniem chorób przewlekłych będą wypisywane na okres do 12 miesięcy. Prośbę o wystawienie recepty można zgłosić osobiście lub telefonicznie w rejestracji. Realizacja recept w terminie 3-5 dni roboczych.
 6. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowania ich przez pracownika Przychodni w systemie informatycznym w ramach dostępnych miejsc;
 7. Chorzy proszeni są o zgłaszanie się na wizyty do godziny 14:00 (ze względu na większą liczbę lekarzy). Godziny popołudniowe przeznaczone są dla stanów nagłych oraz pacjentów pracujących.

Dziękujemy za wyrozumiałość
Zarząd Przychodni "Na Rondzie"