MEDYCYNA RODZINNA
W poradni dla dorosłych przyjmują:

Lek. med. Roman Strzeżyk
Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny pracy
separator
Lek. med. Adam Kula
Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny rodzinnej
separator
Lek. med. Joanna Miś
Lekarz chorób wewnętrznych.

separator
dr n. med. Dariusz Karasek
Specjalista chorób wewnętrznych.
Specjalista diabetolog.

separator

Rejestracja:
• Codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:30 - wyłącznie osobiście
• Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem tel. 32 722 90 90W poradni dla dzieci przyjmują:

Lek. med. Halina Gawliczek
Specjalista chorób dziecięcych
separator
Lek. med. Małgorzata Kaczmarczyk
Specjalista chorób dziecięcych
separator
Lek. med. Aleksandra Kubaczka
Specjalista chorób dziecięcych
separator
Lek. med. Barbara Wieczorek-Brodala
Specjalista chorób dziecięcych
separator
Lek. med. Anna Stefańska
Specjalista chorób dziecięcych
separator

Rejestracja:
• codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:30
• osobiście
• lub pod numerem tel. 32 72 31 894


PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE


przychodnia na rondzie

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

W gabinecie pracują:
 • lic. pielęgniarstwa Ewa Bursa
  tel. 513 246 715
  e-mail:e.bursa@narondzie.pl
 • lic. pielęgniarstwa Iwona Madzia
 • pielęgniarka dyplomowana Ilona Mrozek

Usługi świadczone przez pielęgniarki:
 • Kompleksowa opieka pielęgniarska nad rodziną
 • Kroplowe, iniekcje domięśniowe i dożylne ( na zlecenie )
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Zabiegi pielęgnacyjne ( na zlecenie lekarza )

Czynny od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty osobiście lub pod nr tel. 32 722 90 90.


POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE


przychodnia na rondzie

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.

W gabinecie pracuje:
Świadczone usługi:
 • Kompleksowa opieka położnicza nad matką i dzieckiem
 • Wizyty patronażowe u położnic i noworodków w domu

EDUKACJA PRZEDPORODOWA

Informujemy, iż Nasza Położna prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż:

- 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
- 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

Edukacja Przedporodowa prowadzona jest przez wykwalifikowaną położną, z wieloletnim stażem pracy.

Termin spotkań: ustalany jest indywidualnie.
Miejsce spotkań: NZOZ „Na Rondzie”
Kontakt: tel: 32 722 90 90

Dla kobiet zadeklarowanych do położnej środowiskowej w NZOZ „Na Rondzie” zajęcia są BEZPŁATNE.

Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku.

NZOZ Na Rondzie

Szanowni Pacjenci!

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zmiany obowiązujące w Naszej Przychodni od 16.09.2019 r.:

 1. Pacjenci przyjmowani będą na wyznaczoną godzinę po uprzedniej rejestracji: osobistej, telefonicznej lub przez osoby trzecie:
  • osobiście – pacjent ma obowiązek okazania dowodu tożsamości oraz otrzymuje kartkę z informacją o terminie i godzinie wizyty;
  • telefonicznie – pacjent otrzyma informację o terminie i godzinie wizyty, po przybyciu do przychodni należy zgłosić się do rejestracji celem potwierdzenia wizyty;
 2. Umawiamy pacjentów co 10 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta. W okresie wzmożonych zachorowań czas wizyty może ulec zmianie.
 3. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki, przez lekarza wskazanego przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!
 4. W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Recepty wystawiane w związku z leczeniem chorób przewlekłych będą wypisywane na okres do 12 miesięcy. Prośbę o wystawienie recepty można zgłosić osobiście lub telefonicznie w rejestracji. Realizacja recept w terminie 3-5 dni roboczych.
 6. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowania ich przez pracownika Przychodni w systemie informatycznym w ramach dostępnych miejsc;
 7. Chorzy proszeni są o zgłaszanie się na wizyty do godziny 14:00 (ze względu na większą liczbę lekarzy). Godziny popołudniowe przeznaczone są dla stanów nagłych oraz pacjentów pracujących.

Dziękujemy za wyrozumiałość
Zarząd Przychodni "Na Rondzie"