Poradnia czynna w godzinach 8:00-18:00
tel. 32 72 31 893

medycyna pracy

W poradni przyjmuje:
 • lek. med. Roman Strzeżyk
  lekarz chorób wewnętrznych
  specjalista medycyny pracy

separator

Kompleksowa obsługa pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Badania wykonywane są na podstawie skierowania z zakładu pracy.

Kontrola stanu zdrowia odbywa się w ciągu jednego dnia i kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla pracownika i pracodawcy.

separator

PONADTO W PORADNI MEDYCYNY PRACY WYKONYWANE SĄ BADANIA:
 • badania sanitarno - epidemiologiczne („książeczki zdrowia”)
 • badania kierowców: badania na prawo jazdy wszystkich kategorii
 • badania na świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców
 • badania osób posiadających lub posługujących się bronią
 • badania dla pracowników ochrony z licencją
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • badania uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
separator

Podpisujemy umowy z zakładami pracy

separator

Poradnia czynna w godzinach 8:00-18:00

tel. 32 72 31 893


separator


NOWOŚĆ !
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY.
Informacja pod numerem 32 72 29 091 pierwsza pomoc

WIĘCEJ

NZOZ Na Rondzie

Szanowni Pacjenci!

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zmiany obowiązujące w Naszej Przychodni od 16.09.2019 r.:

 1. Pacjenci przyjmowani będą na wyznaczoną godzinę po uprzedniej rejestracji: osobistej, telefonicznej lub przez osoby trzecie:
  • osobiście – pacjent ma obowiązek okazania dowodu tożsamości oraz otrzymuje kartkę z informacją o terminie i godzinie wizyty;
  • telefonicznie – pacjent otrzyma informację o terminie i godzinie wizyty, po przybyciu do przychodni należy zgłosić się do rejestracji celem potwierdzenia wizyty;
 2. Umawiamy pacjentów co 10 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta. W okresie wzmożonych zachorowań czas wizyty może ulec zmianie.
 3. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki, przez lekarza wskazanego przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!
 4. W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Recepty wystawiane w związku z leczeniem chorób przewlekłych będą wypisywane na okres do 12 miesięcy. Prośbę o wystawienie recepty można zgłosić osobiście lub telefonicznie w rejestracji. Realizacja recept w terminie 3-5 dni roboczych.
 6. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowania ich przez pracownika Przychodni w systemie informatycznym w ramach dostępnych miejsc;
 7. Chorzy proszeni są o zgłaszanie się na wizyty do godziny 14:00 (ze względu na większą liczbę lekarzy). Godziny popołudniowe przeznaczone są dla stanów nagłych oraz pacjentów pracujących.

Dziękujemy za wyrozumiałość
Zarząd Przychodni "Na Rondzie"