PRZYCHODNIA "NA RONDZIE"
Aleja Wojska Polskiego 3C
44-240 Żory
REJESTRACJA P.O.Z. - PRZYCHODNIA DLA DOROSŁYCH

tel. 32 722 90 90

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

tel. 32 724 73 38

MEDYCYNA PRACY

tel. 32 723 18 93

REJESTRACJA P.O.Z. - PRZYCHODNIA DLA DZIECI

tel. 32 723 18 94Realizujemy świadczenia w oparciu o kontrakt z NFZ oraz odpłatnie.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza do naszej poradni.

Przychodnia jest czynna w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ) od 8:00 do 18:00.

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są realizowane całodobowo w soboty, niedziele i święta oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Żorach - Pogotowie Ratunkowe.


nzoz na rondzie 1

nzoz na rondzie 2

NZOZ Na Rondzie

Szanowni Pacjenci!

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zmiany obowiązujące w Naszej Przychodni od 16.09.2019 r.:

 1. Pacjenci przyjmowani będą na wyznaczoną godzinę po uprzedniej rejestracji: osobistej, telefonicznej lub przez osoby trzecie:
  • osobiście – pacjent ma obowiązek okazania dowodu tożsamości oraz otrzymuje kartkę z informacją o terminie i godzinie wizyty;
  • telefonicznie – pacjent otrzyma informację o terminie i godzinie wizyty, po przybyciu do przychodni należy zgłosić się do rejestracji celem potwierdzenia wizyty;
 2. Umawiamy pacjentów co 10 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta. W okresie wzmożonych zachorowań czas wizyty może ulec zmianie.
 3. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki, przez lekarza wskazanego przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!
 4. W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 5. Recepty wystawiane w związku z leczeniem chorób przewlekłych będą wypisywane na okres do 12 miesięcy. Prośbę o wystawienie recepty można zgłosić osobiście lub telefonicznie w rejestracji. Realizacja recept w terminie 3-5 dni roboczych.
 6. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowania ich przez pracownika Przychodni w systemie informatycznym w ramach dostępnych miejsc;
 7. Chorzy proszeni są o zgłaszanie się na wizyty do godziny 14:00 (ze względu na większą liczbę lekarzy). Godziny popołudniowe przeznaczone są dla stanów nagłych oraz pacjentów pracujących.

Dziękujemy za wyrozumiałość
Zarząd Przychodni "Na Rondzie"